Ønsker og evner du å lede en bolig med heldøgnsplasser for psykisk utviklingshemmede? Vi søker avdelingsleder til vår bolig på Trasopp.

Les stillingsannonsen og søk her.