Unicare kjøper Fram Helserehab

Nå skal tilbudet til pasientene videreutvikles og forbedres. Oppkjøpet gjør det mulig å bygge et større fagmiljø innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering, og dermed styrke dette tilbudet til blant annet befolkningen i Asker og Bærum.

Unicare Holding as og SAM Holding as er i dag enige om overdragelse av alle aksjer i Fram helserehab as, fra SAM Holding as til Unicare Holding as. En gladsak for Asker og Bærums innbyggere, som nå vil få et utvidet og forbedret tilbud.

Unicare er blant Norges største private helseforetak, med en betydelig virksomhet innenfor friskvern og rehabilitering, barnevern, pleie og omsorg. Unicare og Fram ser på samarbeidet som fruktbart og utviklende, og ønsker nå å videreutvikle tilbudet innen rehabiliteringstjenester. Oppkjøpet gjør det mulig å bygge et større fagmiljø innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering, og dermed styrke dette tilbudet til blant annet befolkningen i Asker og Bærum.

– Vi er imponert over den ekspertisen som finnes i Fram helserehab, og over den kunnskapen de besitter. Dette er en godt drevet institusjon med lange tradisjoner, og med Unicares virksomhet innen psykologi og friskvern jobber vi i dag med de samme pasientgruppene. Dette er derfor en fantastisk mulighet til å bedre tilbudet til pasientene, samt at en koordinering av ressurser også vil gi et bedre tilbud til våre ansatte, sier konsernsjef i Unicare, Tom Tidemann.

Fram helserehab har I dag avtaler med Helse Sør-Øst RHF, og skal fortsette å drifte i henhold til disse. Fram leverer tverrfaglig, spesialisert rehabilitering til målgruppene hjerneslag og traumatiske hjerneskader, benamputerte, nevrologiske og nevromuskulære sykdommer og arbeidsrettet rehabilitering for diagnoseuavhengig sykemeldte og andre utenfor arbeidslivet. Unicare Psykolog og Unicare Friskvernklinikken har i flere år hatt avtaler med Helse Sør-Øst.

– Vi i Fram helserehab er svært positive til oppkjøpet. Senterets tidligere eier Svein A. Mellemberg etterlater seg et faglig robust senter med høy kvalitet og godt rennome idet han overlater stafettpinnen til en aktør som kan bringe senteret videre til nye høyder. Vi på Fram helserehab ser derfor på oppkjøpet som en mulighet for å kunne utvikle senteret videre til å bli et framtidens rehabiliteringssenter, sier Hilde Wangen, direktør for Fram helserehab.

Litt om Fram helserehab:

Fram helserehab ligger sentralt på Rykkinn i Bærum, og er arbeidsplass for rundt 58 årsverk fordelt på kjernefunksjon, støttefunksjon og administrasjon.  I 2008 endret vi navn fra Sjømennenes Helseheim Rehabiliteringssenter, til Fram helserehab, og med ny profil fulgte også endring av konsept og omorganisering til tverrfaglighet. De seneste årene har vi gjennomført en betydelig oppgradering av både innholdet i våre tverrfaglige spesialiserte rehabiliteringstjenester og av fasilitetene våre.

For mer informasjon om Fram Helserehab, se framhelse.no.

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

136