I tråd med våre verdier ønsker Unicare Omsorg å gjøre det enkelt å finne frem til resultater av kvalitetsmålinger uført ved sykehjemmene våre. På den måten kan vi synliggjøre noe av det som gjør sykehjemmene våre til et godt og trygt sted å leve, men også være åpne om utfordringene vi jobber med.

Vi har stor tillit til at vi lykkes gjennom samarbeid. Med erfaringer og tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende, medarbeidere, oppdragsgiver og tilsynsmyndigheter, samt gjennom beboer- og pårørendeundersøkelser, jobber vi systematisk med å utvikle tjenestetilbudet vårt i tråd med pasientenes og pårørendes behov. Dette er et kontinuerlig arbeid.

Du finner de siste kvalitetsmålingene ved å følge linkene under:

Kvalitetsindikatorer for sykehjem – Rapport 1/ 2017

Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 2016

Vedleggsrapport beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 2016

Samlerapport for kvalitetsrevisjonene 2016

Tilsynsrapport Hovseterhjemmet 12.06.2017