Steffensrud Rehabiliteringssenter blir en del av Unicare

Unicare Holding as og eiere av Steffensrud Rehabiliteringssenter ble i dag enige om at Unicare Holding as overtar alle aksjer i Steffensrud. Den 16. mars skifter Steffensrud Rehabiliteringssenter navn til Unicare Steffensrud as og blir en del av Unicare-konsernet.

– Vi går en virkelig spennende tid i møte, og med Steffensrud styrker vi vår kompetanse innen rehabilitering ytterligere. Med oppkjøpet av Jeløy Kurbad tidligere i år teller vi nå fem rehabiliteringssentre, og et så stort fagmiljø vil komme både pasienter og ansatte til gode, uttaler konsernsjef i Unicare, Johan Swärd.

Oppkjøpet av Steffensrud styrker Unicares satsing innenfor rehabilitering og gjør det mulig å bygge et enda sterkere fagmiljø innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering, og dermed styrke tilbudet til befolkningen. Unicare driver fra før de tre rehabiliteringsinstitusjonene Unicare Friskvernklinikken i Asker, Unicare Fram i Bærum og Unicare Hokksund i Hokksund, samt at Jeløy Kurbad blir en del av konsernet fra 15. mars.

Foto: Oppland Arbeiderblad
Foto: Oppland Arbeiderblad

– Vi er svært fornøyd med å komme inn i Unicare-konsernet, og føler oss trygge på at de nye eierne vil videreutvikle Steffensrud og ta vare på vårt gode omdømme, sier Solveig Bye Nielsen, en av de tidligere eierne av Steffensrud.

Steffensrud Rehabiliteringssenter ligger i Vestre Toten kommune, sentralt i GLT-regionen, og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Steffensrud er en del av spesialisthelsetjenesten i regionen, og tar imot pasienter med behov for aktiv rehabilitering og gir døgntilbud til pasienter som tilhører diagnosegruppene hjerneslag, nevrologi, brudd, slitasjeskader og multitraume og kreft. De tilbyr også egenbetalte dag- og døgnopphold og har et eget treningssenter, Steffensrud Aktiv.

Et rehabiliteringsopphold består av mange ulike elementer der trening, behandling, veiledning, opplæring og egentrening er det viktigste. Rehabiliteringen foregår individuelt, i grupper og som tilrettelagt egentrening. Bassengtrening inngår også i rehabiliteringstilbudet.

– Det har vært en stor dag for oss i Unicare og vi er veldig glade for å få med Steffensrud på laget, konkluderer Swärd.

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

162