Samarbeid med Universitetet i Oslo

Unicare Psykolog har inngått et samarbeid med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO), som går ut på at psykologene våre screener og rekrutterer pasienter fra oss til UiO. Formålet med denne studien er å undersøke oppmerksomhetsfokus og hvordan det endres hos personer som har vært deprimert, men som har lite symptomer nå.

Studien gjennomføres av UiO og ledes av professor Nils Inge Landrö, professor II Catherine J. Harmer og post doktor Rune Jonassen. I tillegg er tre stipendiater og flere forskningsassistenter tilknyttet studien.

Formålet med denne studien er å undersøke oppmerksomhetsfokus og hvordan det endres hos personer som har vært deprimert, men som har lite symptomer nå. Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen, og gjennom systematisk forskning er det utviklet mange gode behandlingsmetoder, både medikamentelle og basert på psykologiske prinsipper. Til tross for dette opplever mange som har vært deprimert nye depressive episoder etter perioder uten plager eller symptomer.

Nysgjerrig på studien? Kontakt daglig leder for Unicare Psykolog, Per-Anders Green, på per-anders.green@unicare.no.

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

140