Unicare tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering, kartlegging og vurdering. Målgruppene våre er blant annet personer som er rammet av hjerneslag, traumatiske hjerneskader, CFS/ME, overvekt, personer som har har gjennomgått benamputasjon, har en nevrologisk eller nevromuskulær sykdom eller som, uavhengig av diagnose, er sykemeldt og skal tilbake til jobb.

Gjennom et intensivt, komplekst og individuelt tilrettelagt tilbud er målet vårt å ha fornøyde brukere, og at tilbudet har en overføringsverdi. Kartleggingen og rehabiliteringen tilbys både som døgnopphold eller dagtilbud etter behov. Ved Friskvernklinikken i Asker har vi kun dagtilbud.

 

Kontakt Unicare Rehabilitering

Har du spørsmål angående tjenestene våre?