Det maksimale oksygenopptaket (VO2max) er et mål for kroppens maksimale evne til aerob energifrigjøring ved et gitt arbeid, og vil variere avhengig av arbeidsform. VO2max er meget sentralt i de fleste idretter og regnes kanskje som den viktigste enkelttesten man kan måle en persons aerobe utholdenhet (kondisjon) på. Resultatene fra denne testen er et godt hjelpemiddel for å vurdere treningseffekt og eventuell fremgang og om din utholdenhet tilfredsstiller de krav din idrett/aktivitet stiller.

Testgjennomføring

Det er valgfritt om du vil ta testen på sykkel eller tredemølle. Når du møter til testen skal du være ferdig oppvarmet (minst 20 minutter), gjerne med litt økning i intensitet mot slutten. Oppvarmingen kan du gjøre i treningssalen utenfor testlaboratoriet ved HRS. Selve testen varer som regel i 4-6 minutter med økende belastning til total utmattelse. Oksygenopptaket og hjertefrekvensen registreres under hele testen. Din maksimale hjertefrekvens (makspuls) er som regel 3-5 slag høyere enn den høyeste målte hjertefrekvensen under testen. Ut i fra en vurdering av testleder estimerer vi din maksimale hjertefrekvens noe som kan gi oss et godt grunnlag for videre beregning av dine intensitets-/pulssoner for å kunne gjennomføre riktig utholdenhetstrening videre.

Testresultater

Etter avsluttet test får du en kort gjennomgang av de viktigste testparameterne som danner grunnlaget for videre treningsråd. Du får tilsendt en rapport med de viktigste testparameterne med en kort beskrivelse av dem pr e-post etter test.

Det er mulighet for å få et personlig treningsprogram satt opp ut i fra resultatene fra testen og tid til ekstra treningsveiledning, men dette må avtales.

Før test

  • Ikke tren tidligere på testdagen eller hardt dagen før test
  • Ikke spis de to siste timene før test
  • Husk treningstøy og joggesko/sykkelsko
  • Ved sykdom/forkjølelse bør testen utsettes