Laktatprofil, også kalt melkesyreprofil, er en spesifikk test som måler forholdet mellom ytre intensitet (fart ved løping eller effekt ved sykling) og indre intensitet ved å måle laktatnivå i blod, oksygenopptak (energiforbruket) og hjertefrekvens. Ut i fra laktatprofilen kan vi estimere din anaerobe terskel. Dvs. den høyeste belastningen du kan holde uten at du stivner i muskulaturen. Denne testen er et meget godt treningsverktøy og danner grunnlaget for videre veiledning i forhold til din trening. Jevnlig testing kan kartlegge din formstigning og muligens avdekke feiltrening.

Testgjennomføring

Det er valgfritt om du vil ta testen på sykkel eller tredemølle. Du starter med rolig oppvarming i 10 minutter. Deretter går du gjennom minst 4 belastningstrinn med gradvis økende intensitet. Hvert trinn varer i 5 minutter. På slutten av hvert belastningstrinn blir det tatt en liten blodprøve (fingerstikk) for å måle laktat i blod. Samtidig registreres hjertefrekvens og oksygenopptak.  Etter avsluttet laktatprofil ,vil måling av maksimalt oksygenopptak (se test for maksimalt oksygenopptak) gjennomføres.

Testresultater

Laktat (melkesyre) blir plottet opp mot hjertefrekvens, arbeidsbelastning (km/t eller watt) og VO2 for å estimere anaerob terskel. Videre blir den grafiske fremstillingen brukt til videre treningsveiledning. Du får tilsendt en grafisk fremstilling av de viktigste testparameterne med en kort beskrivelse av dem pr e-post etter test.

Det er mulighet for å få et personlig treningsprogram satt opp ut i fra resultatene fra testen og tid til ekstra treningsveiledning, men dette må avtales.

Før test

  • Ikke tren på testdagen
  • Ikke tren hardt dagen før test
  • Husk treningstøy og gode joggesko/sykkelsko
  • Ved sykdom bør testen utsettes