For helsepersonell:

Søknaden skrives av lege på standard søknadsskjema.

Søknadsskjema (doc)
Søknadsskjema (pdf)
Veiledning

Søknaden sendes til:

Regional Koordinerende Enhet
Postboks 174
1451 Nesoddtangen

Generell søknadsprosedyre fra primærhelsetjenesten:

Dersom du ikke er innlagt på sykehus eller annen institusjon må fastlegen din vurdere behovet for rehabilitering. Søknaden skrives av lege på standard søknadsskjema til Helse Sør-Øst og sendes til:

Regional Koordinerende Enhet
Postboks 174
1451 Nesoddtangen

Generell søknadsprosedyre fra sykehus:

Lege eller sykepleier vurderer behovet for rehabilitering. Sykepleier ringer til oss, bestiller plass og ordner søknadspapirene. Etter endt sykehusopphold overføres du direkte til oss.

Varighet på rehabiliteringen vurderes av tverrfaglig team under rehabiliteringsforløpet.