Ventetider ved Hokksund Rehabiliteringssenter:

Tjeneste:               Individuell døgn: Individuell dag: Gruppe: Gruppe dato:
HJERTE 8 uker 8 uker Ny gruppe 2017: 22/2 Grupper 2016:
fullt
LUNGE 16 uker 16 uker Ny gruppe 2017: 14/2 Grupper 2016:
fullt
MUSKEL/
SKJELETT
16 uker 16 uker Ny gruppe 2017: 10/1 Grupper 2016:
fullt
NEVROLOGI  8 uker 8 uker Ny gruppe 2017: 17/1 Grupper 2016:
fullt
ORTOPEDI
fra spesialisthelsetj.
8 uker 8 uker
ORTOPEDI

fra RKE

8 uker 8 uker
Kartlegging- og vurderingsopphold Hjerte 8 uker
Lunge 8 uker
Muskel/skjel. 16 uker
Hjerte 8 uker
Lunge 8 uker
Muskel/skjel. 16 uker

 

Se ventetider RKE her