Unicare Hokksund er en spesialinstitusjon for rehabilitering, beliggende i Hokksund. Målet med et opphold her er reduserte plager, bedret funksjonsnivå og forebygging av tilbakefall.

Unicare Hokksund har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.