I høst etablerer Unicare seg i Hasselvika, og overtar driften etter tidligere Hysnes Helsefort.

Her vil Unicare Helsefort fra januar 2018 tilby rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med Rissa kommune, og har inngått avtale med Helse Midt-Norge RHF om 38 døgnplasser fordelt på delytelsene CFS/ME , hjerneslag og traumatiske hjerneskader, kronisk muskel- og bløtdelssmerte og sykelig overvekt barn/ungdom/voksne. Livsstilsendring, Mestring og Samhandling med deltakerens nettverk vil være hovedelementene i Unicare Helseforts faglige profil, og deltakere skal delta aktivt i utformingen av egen rehabiliteringsprosess.