Vår erfarne spesialist i manuellterapi undersøker og behandler akutte og langvarige plager. Friskvernklinikken er en av de få institusjoner i Norge som tilbyr trykkbølgebehandling.

Vår erfarne spesialist i Manuellterapi undersøker og behandler akutte og langvarige plager. Her får du raskt hjelp og blir fulgt svært godt opp!

Ta kontakt med friskvern@unicare.no for mer informasjon og timebestilling.

Hva er Manuellterapi?

En Manuellterapeut har fordypning i undersøkelse og behandling av akutte og kroniske lidelser i nerve-/muskel-/skjelettsystemet.

Friskvernklinikken kan tilby denne spesialkompetansen innen fysikalsk behandling.

I tillegg til en grundig vurdering vektlegges årsaksforklaring og det gis råd om tiltak for å påvirke problematikken. Ved behov for behandling vil oppfølging tilbys.

Gjennom en generell, lokal og spesifikk undersøkelse vurdere kroppens ledd med tilhørende vevsstrukturer med tanke på mobilitet, stabilitet og smerte. På bakgrunn av sykehistorie og de kliniske funn stilles en diagnose.

Manuellterapi omfatter spesifikke og generelle behandlingsmetoder for å bedre eller vedlikeholde en funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt.

Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling, rESWT (radial Shock Waves Therapy), benyttes hovedsaklig på pasienter med langvarige senelidelser.

Friskvernklinikken er en av de få institusjoner i Norge som tilbyr trykkbølgebehandling. De fleste av våre pasienter har forsøkt mange andre behandlingsformer før de kommer til oss. Allikevel har vi en rapportert bedring på over 70% ved behandling av enkelte diagnoser.

De vanligste diagnosene som behandles med trykkbølgeterapi er:

  • Epikondylitt (tennisalbue/golfalbue)
  • Plantar fasciit (hælspore)
  • Patella apicitt (jumpers knee)
  • Achilles-seneplager
  • Andre senefesteplager.

Behandlingsformen er et godt alternativ til kirurgi og kortisoninjeksjoner, der trening ikke har vært tilstrekkelig. Flere internasjonale studier viser resultater som er svært tilfredsstillende for en stor andel av pasientene.