Henvisning fra sykehus, fastlege eller andre

Du kan selv be om å få komme til oss. Da snakker du med henviser. De som kan henvise/søke plass for deg er fastlegen, private spesialister, kiropraktor eller manuellterapeut. Med henvisning vil det bli vurdert om du har rett til behandling betalt av det offentlige.

Er du sykehuspasient kan sykehuset henvise/søke rehabiliteringsplass direkte til oss.

Fritt behandlingsvalg – kan jeg bestemme selv?

Ønsker du deg til oss kan du be den som skal søke plass for deg om å presisere dette i søknaden. Foreløpig er det imidlertid slik at private rehabiliteringsinstitusjoner ikke er en del av fritt sykehusvalg, så du har inntil videre ikke rett til å få bestemme dette. Flere av de regionale helseforetakene opererer likevel med en viss grad av valgfrihet etter at pasienten er rettighetsvurdert.

Må jeg vente på plass?

Vi har fått tildelt et visst antall plasser for hver av de ulike rehabiliteringstilbudene. Til tider kan det være ventetid for å få plass. Så fort vi har en henvisning vil vi kontakte deg for informasjon om når du har fått plass hos oss.