Amputasjon, hjerneslag-/skade, nevrologiske eller nevromuskulære sykdommer, diagnoseuavhengig arbeidsrettet rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering for kroniske muskel- og bløtdelssmerter og utmattelsestilstander.

Søkers diagnose og kompleksitet skal være i henhold til Frams rehabiliteringstilbud. Søker skal i den grad det er mulig, være ferdig medisinsk utredet og rehabiliteringsstabil. Aldersgruppen vår er 18 år eller eldre.

Kartleggings- og vurderingsopphold

 • For deg som vil være i eller komme tilbake til arbeid til tross for helseutfordringer
 • For deg som har behov for kartlegging av funksjon og ressurser for å avklare ditt rehabiliteringspotensial med arbeid som mål

Rehabiliteringstilbud

 • For deg som skal rehabiliteres til hjemmet
 • For deg som vil være i eller komme tilbake til arbeid til tross for helseutfordringer
 • For deg som har som mål å oppnå økt funksjons- og mestringsevne, livskvalitet og deltakelse i samfunnet og eventuelt i arbeidslivet
 • For deg som, etter sykdom og skade, er i behov av tilrettelegging, hjelp og veiledning til personlige daglige aktiviteter (P-ADL)
 • For deg som har nedsatt hukommelse, oppmerksomhet, orientering for tid og sted (kognitive utfall)
 • For deg som har nedsatt språk- og taleevne (impressiv og/eller ekspressiv afasi), og/eller svelgproblematikk
 • For deg som har tilleggsproblematikk som psykiske lidelser og/eller rus/medikamentavhengighet

Raskere tilbake – arbeidsrettet rehabilitering

 • For deg som har kroniske muskel- og bløtdelssmerter, og/eller utmattelsestilstander
 • For deg som er i et arbeidsforhold og er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldt
 • For deg som har nedsatt arbeidsevne som hindrer deg i å beholde inntektsgivende arbeid