De aller fleste av våre brukere er rettighetspasienter. Det betyr at det er vurdert at du har rett til helsehjelp betalt av det offentlige. Sykehusene vurderer dette selv, og søker direkte til oss, mens andre henvisere søker via Regional Koordinerende Enhet (RKE) som vurderer dette, og henviser videre til oss. Rettighetspasienter betaler en egenandel per dag som fastsettes av Helsedirektoratet. Egenandelen har et tak – og går man over dette refunderes det overskytende fra Helfo.

Ønsker du deg til oss selv om du ikke er rettighetspasient har vi tilbud om et privat opphold med et forenklet rehabiliteringstilbud.