For å bli bruker på Unicare Fram må du henvises til oss.

Du kan selv be om å få komme til oss. Da snakker du med henviser. De som kan henvise deg er fastlegen, private spesialister, kiropraktor, manuellterapeut eller lege direkte fra sykehus.

Betale selv?

Brukere godkjent via henvisende instans betaler kun egenandeler. Ønsker du å betale oppholdet selv, eller via forsikringsselskap ol. kan du kontakte vårt inntakskontor direkte på telefon 67 15 29 28, eller sende skriftlig søknad til Unicare Fram as, Rykkinnveien 100, 1349 Rykkinn, eller per faks 67 15 29 29.

Jobber du på sykehus og vil henvise en pasient til Unicare Fram?

Sykehusavdelinger kan søke direkte til Fram. Kontakt vårt inntakskontor på telefon 67 15 29 28, per faks 67 15 29 29, eller send skriftlig søknad til: Unicare Fram as, Rykkinnveien 100, 1349 Rykkinn.

Er du fastlege, privat spesialist, kiropraktor eller manuellterapeut?

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk til Regional Koordinerende Enhet (RKE) ved Sunnaas Sykehus HF. Søk etter “RKE” i det nasjonale adresseregisteret. Har du spørsmål angående søknaden, ta kontakt med RKE på tlf 800 300 61. Du kan også lese veiledningen fra RKE ved å trykke på linken under.

Veiledning til henvisere