Unicare Fram tilbyr rehabilitering for brukere med Parkinsons sykdom, og andre nevrologiske og nevromuskulære sykdommer.

Tilbudet passer for deg som er rammet av en nevrologisk sykdom som for eksempel: Parkinsons sykdom, multippel sklerose, epilepsi, følgetilstander etter poliomyelitt, nevromuskulære sykdommer, ryggmargsskader eller cerebral parese.

Du kan være her på døgnopphold eller dagtilbud. Et døgnopphold varer normalt 3 til 5 uker, mens et dagtilbud normalt er 2 til 3 dager i uken i 6 uker. Rehabiliteringen kan forlenges, eller man kan forlenge et døgnopphold med dagtilbud.

Parkinsons sykdom

Arbeidet med Parkinson-rammede har i en årrekke vært et prioritert satsingsområde på Fram. Vi har en rekke terapeuter med lang erfaring og formell kompetanse innenefor LSVT-BIG, LSVT-LOUD og PWR Parkinson Wellness Recovery.

Brukere søkes inn på vanlig måte gjennom tilbudet innen nevrologisk sykdom, der vi tilbyr blant annet døgnopphold som normalt varer fra 3 til 5 uker.

PWR, Parkinson Wellness Recovery, er basert på viten og forskning om trening og bevegelse som forsvar mot sykdommen. Studier viser at regelmessig trening kan forsinke utbruddet av Parkinsons sykdom og muligens forsinke progressiviteten. Basisøvelsene til PWR har fundament i dagligdagse bevegelser som skal utføres med store bevegelser (amplitude), høy innsats og oppmerksomhet i ulike positurer; sittende, stående, fire-fotstående og liggende på gulvet. Ved å implementere andre essensielle forskningsbaserte elementer i PWR kan man bedre både motoriske, kognitive og emosjonelle symptomer av Parkinson sykdom.