Unicare Fram tilbyr rehabilitering etter akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak, samt senrehabilitering for intensiv og strukturert trening.

Tilbudet passer for deg som

  • er rammet av hjerneslag
  • er rammet av traumatisk hjerneskade

Du kan være her på døgnopphold eller dagtilbud. Et døgnopphold varer normalt 3 til 5 uker, mens et dagtilbud normalt er 2 til 3 dager i uken i 6 uker. Rehabiliteringen kan forlenges, eller man kan forlenge et døgnopphold med dagtilbud.

Du møter et tverrfaglig team som består av fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog,  legespesialist, sykepleier, logoped, ernæringsfysiolog, sosionom, nevropsykolog og ortopediingeniør. Du får en primærkontakt som følger deg gjennom oppholdet.