Unicare Fram tilbyr rehabilitering for nynamputerte, samt senrehabilitering for tilpasning/trening i bruk av protese, og ved senfølger/komplikasjoner og smertemestring.

Tilbudet passer for deg som

  • er nyamputert
  • er tidligere benamputert med behov for å bedre funksjonen
  • har belastningsskader eller sår som følge av langvarig protesebruk

Du kan være her på døgnopphold eller dagtilbud. Et døgnopphold varer normalt 3 til 5 uker, mens et dagtilbud normalt er 2 til 3 dager i uken i 6 uker. Rehabiliteringen kan forlenges, eller man kan forlenge et døgnopphold med dagtilbud.

Du møter et tverrfaglig team som består av fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, ortopediingeniør, legespesialist, sykepleier, logoped, ernæringsveileder, sosionom og nevropsykolog. Du får en primærkontakt som følger deg gjennom oppholdet.

Gåskole

Vi tilbyr rehabilitering for benamputerte etter nye amputasjoner, samt re-opphold for tilpasning/trening i bruk av protese, og ved senfølger/komplikasjoner.

Gåskolen – Få protesen ut av skapet!

Gåskolen er et skreddersydd tiltak for alle benamputerte, uavhengig av hvor du er i prosessen. Tilbudet er en hel dag i uken i 18 uker. Enkelte starter rett på gåskole, mens andre fortsetter med gåskole som et tiltak under eller etter et døgnopphold eller dagtilbud.

Gåskolen skal hjelpe deg med å forbedre fysisk funksjon, balanse og gangfunksjon med protese. Du lærer å forebygge komplikasjoner som sår og belastningsskader, og får økt innsikt i protesebruk og hjelpemidler.

Ved behov vil du også få hjelp til å knytte kontakt med ortopediingeniør og likepersongruppe der du bor.

Gåskolen inneholder tiltak som amputasjonsskole, trening i gymsal (gangfunksjon, balanse, hverdagsaktiviteter), likepersongruppe, hinderløype, aktivitetsgruppe ute elle inne og veiledet trening etter individuelt treningsprogram.