Søknad → Ankomst → Rehabilitering → Avslutning → Oppfølging

 

Søknad

Du kan bli bruker hos oss etter henvisning fra sykehus, fastlege, privat spesialist, manuellterapeut eller kiropraktor. Fra sykehus overføres du direkte. Henvises du fra andre tar vi kontakt for detaljer om når du har fått plass.

Ankomst

Du blir ønsket velkommen av vårt tverrfaglige team som til sammen består av tolv ulike fagprofesjoner. Dine behov og individuelle mål er styrende for hvilke fagfunksjoner som settes sammen til ditt nærteam. Du får én fast kontaktperson som følger deg opp. Din funksjon og dine ressurser kartlegges og sammen lager vi en plan for oppholdet.

Rehabilitering

Aktivitet og mestring står i sentrum for rehabiliteringen. Sammen med nærteamet ditt setter du deg egne mål, og du motiveres til å se muligheter fremfor begrensninger. Du får en tilrettelagt timeplan, med individuelle aktiviteter – med og uten veiledere, og fellesaktiviteter og undervisning med andre brukere.

Avslutning

Før du avslutter har vi sluttsamtale og du besvarer evalueringsskjema. Det inngås avtaler, eventuelt gjennomføres nettverksmøter med relevante instanser for eksempel i hjemkommunnen eller på arbeidsplassen. Behov for videre oppfølging kartlegges og det utarbeides en plan med konkrete tiltak for å sikre en trygg vei og god flyt videre i din prosess.

Oppfølging

Det utarbeides en tverrfaglig sluttrapport som sendes henviser og fastlege. Når din prosess avsluttes på Fram vil igangsatte tiltak overføres din hjemkommune og eventuelt arbeidsplass. Dersom det er aktuelt/dersom du ikke er i mål, kan tiltaket forlenges, det kan avtales gjenopphold eller du kan overføres til et mindre intensivt tilbud hos oss.