Unicare Fram tilbyr arbeidsrettet rehabilitering både gjennom ordningen Raskere Tilbake og for deg som ikke er knyttet opp mot noen bestemt diagnose. De ulike tjenestene har det til felles at målet er å komme tilbake til eller inn i, helt eller delvis, i arbeid.

Vi tilbyr

  • kartleggings- og vurderingsopphold er kortvarige dag/døgntilbud på 4-9 virkedager.
  • arbeidsrettet rehabilitering er et dagtilbud over 4-6 uker, gjerne 2-3 dager i uken.
  • raskere tilbake er et døgn- og dagtilbud, ambulant og poliklinisk tjeneste. Døgntilbudet er på 4 uker, dagtilbudet på 6 uker (2 – 3 dager pr. uker).
  • poliklinisk og ambulant tjeneste tilbys etter behov

Tilbudet passer for deg som

  • er sykemeldt og kan komme raskere tilbake til arbeid
  • står i fare for å bli langtidssykemeldt, og har nedsatt arbeidsevne
  • er langtidssykemeldt og som mottar sykepenger
  • vil være i eller komme tilbake til arbeid til tross for helseutfordringer

Raskere Tilbake er for deg som har kroniske muskel- og bløtdelssmerter som for eksempel rygg, nakke, skulder, armer og ben, hodepine/kronisk migrene, fibromyalgi, revmatiske smertetilstander og diagnoser, bekkenrelaterte smerter og former for utmattelsestilstander. Vi tilbyr også arbeidsrettet rehabilitering for deg som ikke er knyttet opp mot en bestemt diagnose. Kontakt fastlegen din for å finne ut hvilket av tilbudene som vil passe for deg.

Henvisning og inntak

Vi har daglig inntak, kort ventetid og du kan komme direkte fra sykehus ved at sykehuset henviser deg til Unicare Fram. Du kan også komme hjemmefra ved at din fastlege, kiropraktor, manuellterapeut eller legespesialist henviser deg til oss via Regional koordinerende enhet (RKE), Postboks 174, 1451 Nesoddtangen, tlf. 800 300 61.

Målet for tilbudet

Unicare Fram bidrar til å styrke din mulighet for å komme inn i, beholde eller komme raskere tilbake til arbeid. Vi veileder deg til å se muligheter og løsninger, erkjenne og styrke egne ressurser for å øke arbeidsnærværet.

Arbeidsrettet rehabilitering
Hva kan du forvente?

Du møter et tverrfaglig team bestående av legespesialist, sykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog, sosionom, arbeidskonsulent og ergoterapeut. Du får primærkontakt som følger deg opp under og etter tilbudet. Unicare Fram tilbyr et tverrfaglig, spesialisert og aktivt rehabiliteringsprogram, hvor du motiveres til å være en aktiv deltaker i din egen rehabiliteringsprosess og setter dine egne mål. Disse vil være utgangspunktet for en individuelt tilrettelagt prosess. Vi vil veilede deg, og dele av vår erfaring og kunnskap slik at du kan øke funksjonsnivået og mestringsevnen din, og se muligheter framfor begrensninger inn mot arbeid.

Egenandel

Egenandel for oppholdet regnes inn under egenandelstak 2. Egenandel for godkjente reiseutgifter regnes inn under egenandelstak 1.

Ønsker du å lese mer om våre tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering? Ta en titt i brosjyrene våre her:

Raskere tilbake brosjyre Arbeidsrettet rehabilitering bilde