Unicare Fram tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Du får en primærkontakt gjennom rehabiliteringsprosessen som vil være fin faste kontaktperson. Primærkontakten veileder i å finne gjennomførbare delmål, styrke innsikten i egne muligheter og ressurser, samt gi bistand til hvordan målet kan nås.

Vi har følgende fagområder representert i klinikk: legespesialister, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagoger, logoped, sosionomer, arbeidskonsulent, ortopediingeniør og nevropsykolog.

Dine egne erfaringer og kompetanse gjør deg til ekspert på egne utfordringer og problemstillinger, og det er derfor du som kjenner behovet best. Vi samarbeider derfor med brukerne våre både på systemnivå, tjenestenivå og individnivå. Vi forventer at du inntar en aktiv rolle i din egen prosess. Brukermedvirkningen er også ivaretatt gjennom Brukerutvalget, Vennforeningen, likepersonsarbeidet, og gjennom et tett samarbeid med ulike brukerorganisasjoner.