Stiftelsen Sjømannshjelpen, senterets opprinnelige eier, fikk i 1944 i oppdrag av Regjeringen å bygge og drifte to helseheimer for krigsherjede sjøfolk. På slutten av førtitallet bygget de dermed en institusjon på Østlandet og en på Vestlandet, med den hensikt å ta imot krigsseilerne som vendte tilbake fra krigen. Norsk Sjømannsforbund, Norges Skibsførerforbund, Norsk Styrmandsforening, Det norske maskinistforbund, Norges Rederforbund og Sjømannshjelpen gikk sammen om selve byggeprosessen. Sjømennenes Helseheim Øst ble tildelt Bærum kommune, tomten fant de øverst på Rykkinn ved foten av Eineåsen. I 1949 ble grunnsteinen lagt ned på tomta. Arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas fikk oppdraget å tegne institusjonen, og med hensikt og oppdragsgiver som inspirasjon skapte de et bygg med maritime detaljer, bygd som et skip.

Sjømennenes helseheim ble åpnet den 17. desember 1951 med både Kong Haakon og Kronprins Olav til stede.

Vi har tatt vare på minnene fra fortiden og denne åpningsdagen, blant annet er malerier og andre skipsklenodier som ble gitt i gaver ved åpningen samlet i skipsmuseet i 4. etg, og et maleri av Kong Haakon VII, malt av Alf Rolfsen, har preget foajeen helt siden 1951. Skiltet med teksten «Velkommen hjem» henger også fortsatt over hovedinngangen.

Behovet for å rehabilitere sjøfolk på egne rehabiliteringsinstitusjoner avtok gradvis med årene, og pasienter henvist fra sykehus og primærhelsetjenesten ble i stadig større grad mottakere av helsetjenestene ved senteret. Fra 1996 inngikk derfor Stiftelsen Sjømannshjelpen en utleieavtale med sykepleier Svein Mellemberg, som drev begge helseheimene fram til 2005. Og da begge institusjonene ble lagt ut for salg i 2005 ble Mellemberg den nye eieren av Sjømennenes Helseheims Rehabiliteringssenter Øst.

I 2005 ble senteret sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og siden 2007 har vi hatt driftsavtale med Helse Sør-Øst i hovedsak. Med nye avtaler måtte også noe gjøres med navnet, og Fram ble født, med helserehab som etternavn. Valget falt på Fram av to hovedgrunner. Vi er stolte av senterets historie og ønsker å bringe videre noen av disse assosiasjonene og tradisjonene gjennom nettopp navnet Fram. Selve ordet Fram forteller samtidig om en ny retning, en handling for framtiden og resultater som skal oppnås. Ordet er positivt ladet og kan forbindes med utvikling, veiledning, bedring, rehabilitering og brukernes framgang og framskritt.

Fram helserehab blir i 2015 en del av Unicare. Oppkjøpet gjør det mulig å bygge et større fagmiljø innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering, og dermed styrke dette tilbudet til befolkningen i regionen Helse Sør-Øst, og i landet for øvrig. Nå fortsetter vi arbeidet med å utvikle senteret videre til å bli et framtidens rehabiliteringssenter.