Unicare Fram er et privat rehabiliteringssenter innenfor Spesialisthelsetjenesten. Vi holder til på Rykkinn, i Bærum.

Vi har en løpende samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst RHF om tverrfaglig spesialisert rehabilitering. I tillegg har vi avtale med både Helse Sør-Øst RHF og NAV Akershus om arbeidsrettede tiltak innenfor Raskere tilbake-ordningen.

Unicare Fram fremstår i dag som et av de ledende rehabiliteringssentrene innenfor vårt fagmiljø. Andre sentre og fagmiljøer henvender seg til oss for å lære om fag, utviklingsprosesser, ressursbruk, omorganisering og omstilling, noe vi er stolte av, og vi deler så gjerne. Vi lærte en gang av Ingebrigt Steen Jensen at det å fortelle og dele de gode historiene, det fører kun positivt med seg. Vi har tatt dette til oss, er tro mot det og deler det vi er gode på med andre, til brukernes og fagmiljøets beste. Det tror vi på.

Vi som jobber på Unicare Fram er gode på å se muligheter og ikke la oss stoppe av hindringer. Vi er spente på hva framtiden bringer oss, og med visjonen vår «Med mot til å mestre» som vår ledestjerne, jobber vi hele tiden for å bli bedre og utvikle senteret i tråd med brukernes og samfunnets behov. Med blant annet samhandlingsreformen foran oss, går vi inn i en tid med forhåpentligvis mange nye muligheter.

Med et rehabiliteringssenter fullt av ildsjeler og engasjerte medarbeidere, blir dette en spennende reise.

Hva vil vi?

Unicare Fram er en framtidsrettet kompetansebedrift som tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering, kartlegging og vurdering. Gjennom et intensivt, komplekst og individuelt tilrettelagt tilbud, har vi som mål å ha fornøyde brukere, og at tilbudet har en overføringsverdi.

Med vår visjon «Med mot til å mestre» som drivkraft, motiverer og veileder vi brukerne til å finne nye muligheter og løsninger i egen målprosess, og i samhandling med lokalt nettverk. Vi vektlegger derfor egenmestring og egne ressurser i rehabiliteringen, og tar utgangspunkt i det friske.

Verdigrunnlaget vi jobber etter på Fram helserehab er:

  • Vær nysgjerrig
  • Vis respekt
  • Del kunnskap
  • Spre glede

 

Kontakt Unicare Fram

Har du spørsmål angående tjenestene våre på Fram? Fyll ut skjemaet under, eller se "Kontakt oss" i menyen til høyre.