Er du bruker på Unicare Fram kan du se alle aktivitetene her. Velg FramAktiv for å vise bare gruppeaktiviteter for FramAktiv treningssenter. FramKultur-arrangementene er åpne for brukere og andre interesserte.

Bruk pilen øverst i høyre hjørne i kalenderen for å velge enten FramAktiv, FramKultur eller Unicare Fram.