Unicare Fram ligger flott til oppunder Eineåsen på Rykkinn. Vi kan tilby rimelig utleie av lokaler etter nærmere avtale.

Eksempler på utleie av lokaler:

  • Leie av plass i resepsjonsområdet til salg/markedsføring av varer og tjenester
  • Leie av salongen til kulturarrangement, quizkveld eller lignende
  • Bursdagsselskap på Framleik og i treningssalen, med grilling i lavvoen
  • Leie av treningssal for ballspill og lignende
  • Ulike typer næringsvirksomhet som servicetilbud overfor våre brukere

Ta kontakt med oss for mer informasjon og booking.