Unicare Fram er vårt rehabiliteringssenter på Rykkinn i Bærum for tverrfaglig spesialisert rehabilitering, kartlegging og vurdering. Målgruppene våre på Fram er personer som er rammet av hjerneslag, traumatiske hjerneskader, har gjennomgått benamputasjon, har en nevrologisk eller nevromuskulær sykdom, eller som, uavhengig av diagnose, er sykemeldt og skal tilbake til jobb.

Gjennom et intensivt, komplekst og individuelt tilrettelagt tilbud er målet vårt å ha fornøyde brukere, og at tilbudet har en overføringsverdi. Kartleggingen og rehabiliteringen tilbys både som døgnopphold eller dagtilbud etter behov.

Med vår visjon «Med mot til å mestre» som drivkraft motiverer og veileder vi brukerne til å finne nye muligheter og løsninger i egen målprosess, og i samhandling med lokalt nettverk. Vi vektlegger derfor egenmestring og egne ressurser i rehabiliteringen, og tar utgangspunkt i det friske.

På Unicare Fram jobber vi etter verdiene:

  • Være nysgjerrig
  • Vise respekt
  • Dele kunnskap
  • Spre glede

Velkommen til oss!

Følg oss gjerne på Facebook for oppdateringer om hva som skjer hos oss:

Kontakt Unicare Fram

Har du spørsmål angående tjenestene våre på Fram? Fyll ut skjemaet under, eller se "Kontakt oss" i menyen til høyre.