Unicare Rehabilitering tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering, kartlegging og vurdering. Gjennom et intensivt, komplekst og individuelt tilrettelagt tilbud er målet vårt å ha fornøyde brukere, og at tilbudet har en overføringsverdi. Kartleggingen og rehabiliteringen tilbys både som døgnopphold eller dagtilbud etter behov. Ved Friskvernklinikken i Asker har vi kun dagtilbud. Målgruppene våre er blant annet personer som er rammet av hjerneslag, traumatiske hjerneskader, CFS/ME, overvekt, personer som har har gjennomgått benamputasjon, har en nevrologisk eller nevromuskulær sykdom eller som, uavhengig av diagnose, er sykemeldt og skal tilbake til jobb.

Kontakt oss

Har du spørsmål om tjenestene våre? Ikke nøl med å ta kontakt, vi hjelper deg gjerne.

Adresse: Pilestredet 56, 0167 Oslo
Personvern