Vil du lære effektiv behandling og utvikle deg som fysioterapeut?

 Delta på ACT-kurs! Unicare Psykolog arrangerer ACT-kurs for fysioterapeuter

Hensikten med kurset er å komme i gang med eller videreutvikle ferdigheter for å praktisere ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Kurset er erfarings-basert og knytter teori til praktiske øvelser. Øvelsene virker også engasjerende på terapeuten som får en aktiv rolle i behandlingen.

ACT fokuserer på å øke psykologisk fleksibilitet hos pasienten gjennom blant annet oppmerksomt nærvær og arbeid med grunnleggende verdier. Forskning viser at ACT er en effektiv behandlingsform ved somatiske plager som kronisk smerteproblematikk – i tillegg til for psykiske problemer som depresjon og angstlidelser. ACT-behandling kan hjelpe pasienter til å engasjere seg i meningsfull aktivitet ved å forholde seg til plager eller smerter på en mer hensiktsmessig måte. ACT er komplementær til annen smertebehandling og spesielt virksom i kombinasjon med fysisk aktivitet.

Kurset holdes av psykolog Oddrun Solberg og psykolog Ninas Skarsgård, som begge har utstrakt erfaring med bruk av ACT i individualterapi og i grupper.

Tid og sted: Onsdag 15. juni kl. 10-16 i Unicare Psykolog sine lokaler i Pilestredet 56 i Oslo.

Pris: Kr 3500, inkludert lunsj.

Meld deg på nå ved å sende en e-post til act@unicare.no.

 

Liver er ikke som en I-pod med dine favorittsanger, men som en radio der du må tilpasse deg til alle tonene som kommer…