Unicare Psykolog leverer tjenester i samarbeid med NAV på ordningen Raskere Tilbake.

Raskere Tilbake i samarbeid med NAV er for personer med:

  • Lettere psykisk lidelse
  • Sammensatt lidelse (muskel-/skjelettplager, smertelidelser)
  • Lettere rusproblemer

Om ordningen

Sykemeldte med lettere psykiske lidelser og/eller sammensatte lidelser kan henvises for utredning og behandling. Det er kort ventetid på ordningen. Behandlingsrammene er 18 uker fra henvisningsdato. All utredning og behandling vil bære preg av et arbeidsrettet fokus fra første time.

Tilbudet gjelder også sevstendige næringsdrivende.

Lettere psykiske lidelser

Med lettere psykiske lidelser menes for eksempelvis arbeidstakere som er slitne, triste, deprimerte, engstelige, har vansker med å takle stress og regulere eget tempo, er utbrent, urolige, har tilpasningsforstyrrelser eller reaksjoner på alvorlige hendelser. Målet for behandlingen er at arbeidstakeren skal fullt tilbake i arbeid i eksisterende stilling.

Sammensatte lidelser

Med sammensatte lidelser menes de som i tillegg til lettere psykiske lidelser har somatiske plager i tillegg. Eksempel på dette kan være vonde skuldre eller ryggsmerter i tillegg til depresjon.

Hvordan foregår behandlingen

Utredning og behandling av lettere psykiske lidelser skjer alltid av psykolog. Pasienter med sammensatte lidelser utredes av legespesialist og psykolog, mens behandlingen gis av fysioterapeut (eventuelt kiropraktor) og psykolog.

Behandling kan skje individuelt eller i gruppe.

Hvordan få behandling gjennom ordningen

For å få tilbud på ordningen, må fastlege sende henvisning til NAV lokalt og be om behandling hos Unicare Psykolog.

Unicare Psykolog har avtale med NAV følgende steder:

  • Oslo: lettere psykiske lidelser og sammensatte lidelser
  • Østfold: lettere psykiske lidelser
  • Nordland: lettere psykiske lidelser og sammensatte lidelser

Mer informasjon om denne og andre aktuelle ordninger finnes på www.nav.no eller på ditt lokale NAV-kontor.