Unicare Psykolog leverer tjenester i samarbeid med Helse Sør-Øst på ordningen Raskere Tilbake - Lettere psykiske lidelser.

Unicare Psykolog er en betydelig samarbeidspartner til Helse Sør-Øst (HSØ) innenfor ordningen Raskere tilbake Lettere psykiske lidelser gjeldene for fylkene Østfold, Hedmark, Oppland og Vest-Agder.

Behandlingstilbudet gis til arbeidstakere, inkludert selvstendige næringsdrivende, som står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt grunnet en ”lettere psykisk lidelse”. Ordningen er altså ment både forebyggende og/eller behandlende.

Behandlingsrammen er 18 uker fra henvisningsdato og pasientene betaler egenandeler ut i fra satser fra HELFO.

Dette tilbudet er en del av fritt sykehusvalg, hvilket betyr at pasientene kan selv velge å få behandling på ett av våre kontorer uansett bostedadresse. Vi behandler følgende steder på denne ordningen: Fredrikstad, Lillehammer, Hamar og Kristiansand.

Lettere psykiske lidelser

Med begrepet lettere psykiske lidelser menes arbeidstakere som er slitne, triste, deprimerte, engstelige, har vansker med å takle stress og regulere eget tempo, er utbrent, urolige, har tilpasningsforstyrrelser eller reaksjoner på alvorlige hendelser.

Behandlingen gis av psykologer, individuelt og eller i gruppe, og har som mål å øke jobbnærværet, redusere symptomtrykk og forebygge sykefravær eller tilbakefall hos den enkelte arbeidstaker.

Det er kort ventetid på ordningen og fastleger samt alle med henvisningsrett innenfor spesialisthelsetjenesten kan henvise direkte til oss. Henvisninger sendes enten pr. post til:

Unicare Psykolog
Pilestredet 56
0167 Oslo

eller elektronisk via denne linken.

Se her for kontoradresser og kontaktinformasjon.