Hva slags hjelp og behandling du kan få avhenger av om du tilhører en ordning via en av våre samarbeidspartnere eller om du på eget initiativ ønsker behandling som privatpasient.

Unicare Psykolog samarbeider med både offentlige instanser og private bedrifter. Hva slags hjelp og behandling du kan få avhenger av om du tilhører en ordning via en av våre samarbeidspartnere, eller om du på eget initiativ ønsker behandling som privatpasient. Vi tilbyr psykologtjenester i samarbeid med Nav og Helse Sør-Øst gjennom ordningen Raskere Tilbake, samt til privatpasienter og gjennom bedriftsavtaler. Vi samarbeider også med forsikringsselskapene IF, Skandia, Falck og Sparebank 1. Velg riktig ordning i menyen til høyre for å lese mer.

Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

 

Pasientrettighetsloven

Denne loven gjelder også for mennesker som har psykiske vansker. Ved å gå til din fastlege kan du få en undersøkelse av de psykiske vanskene dine. Fastlegen din vil så vurdere å søke deg inn på din nærmeste distriktspsykiatriske poliklinikk.

I Pasientrettighetsloven står det at pasienten har krav på et svar fra den distriktspsykiatriske poliklinikken innen 30 virkedager etter henvisning fra fastlege. Svaret skal redegjøre for pasientens rettigheter, klageadgang og eventuelle oppstart av behandlingen.

Det ligger ikke i reglene at pasienten nødvendigvis skal ha en time, det er nok at helsepersonell gjør en faglig vurdering basert på en skriftlig legehenvisning. Dersom du blir tatt inn til behandling vil du få en behandlingsfrist; dvs en dato for når du senest skal ha mottatt tilbud om første behandlingstime.

Du kan lese mer om pasientrettighetsloven her. (Ekstern lenke)