Hva slags hjelp og behandling du kan få avhenger av om du tilhører en ordning via en av våre samarbeidspartnere eller om du på eget initiativ ønsker behandling som privatpasient.

Privatpasient

Unicare Psykolog behandler privatpasienter som på eget initiativ ønsker psykologhjelp. Vi gir tilbud til både barn, unge og voksne.

Vi behandler et bredt spekter av psykiske lidelser, hvorav de mest vanlige lidelsene er:

 • Angst
 • Depresjon
 • Mangelfull stressregulering
 • Utbrenthet
 • Samlivsproblemer / samlivsbrudd

Tilbudet består av samtaler med psykolog eller psykologspesialist samt eventuell medikamentell behandling av psykiater.

* Avbestilling av time må skje senest 24 timer innen den oppsatte timen, hvis ikke illegges avbestillingsgebyr.

* I en del tilfeller oppfyller man visse krav som gjør at man kan få dekket behandling av det offentlige. I menyen til høyre kan du lese mer om disse ordningene og hvilke pasientgrupper dette gjelder.

Samarbeid/ordninger

Unicare Psykolog samarbeider med både offentlige instanser og private bedrifter. Hva slags hjelp og behandling du kan få avhenger av om du tilhører en ordning via en av våre samarbeidspartnere, eller om du på eget initiativ ønsker behandling som privatpasient.

Unicare Psykolog samarbeider både med Helse Sør-Øst og NAV i forbindelse med sykemeldte eller arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt, gjennom ordningen Raskere Tilbake. Vi samarbeider også med forsikringsselskapene IF, Skandia, Falck og Sparebank 1.

Bedriftsavtale

Unicare tilbyr psykologfaglige tjenester til bedrifter innenfor klinisk psykologi og organisasjonspsykologi.

Vi yter rask og profesjonell bistand til den enkelte bedrift gjennom pakkeløsninger slik at ledelsen er trygge på at de fremmer psykisk helse og gjør tiltak for å forebygge langvarige sykefravær. For våre bedriftskunder kan vi bistå med følgende tjenester:

 • Terapi, coaching og karriereveiledning
 • Personalbistand og Krisebistand
 • Rekruttering og seleksjon
 • Testing, evaluering og rapportering
 • Kurs foredrag og seminarer
 • Utleie av psykolog eller psykologspesialist
 • Lederutviking og teambygging
 • Coaching og karriereveiledning
 • Opplæring og oppfølging av nyansatte

Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

 

Pasientrettighetsloven

Denne loven gjelder også for mennesker som har psykiske vansker. Ved å gå til din fastlege kan du få en undersøkelse av de psykiske vanskene dine. Fastlegen din vil så vurdere å søke deg inn på din nærmeste distriktspsykiatriske poliklinikk.

I Pasientrettighetsloven står det at pasienten har krav på et svar fra den distriktspsykiatriske poliklinikken innen 30 virkedager etter henvisning fra fastlege. Svaret skal redegjøre for pasientens rettigheter, klageadgang og eventuelle oppstart av behandlingen.

Det ligger ikke i reglene at pasienten nødvendigvis skal ha en time, det er nok at helsepersonell gjør en faglig vurdering basert på en skriftlig legehenvisning. Dersom du blir tatt inn til behandling vil du få en behandlingsfrist; dvs en dato for når du senest skal ha mottatt tilbud om første behandlingstime.

Du kan lese mer om pasientrettighetsloven her. (Ekstern lenke)