Mange av oss kan oppleve stor belastning på arbeidsplassen eller privat. Når høyt arbeidspress vedvarer over tid kan det gå ut over vår mentale helse. Mange snakker da om å føle seg «utbrent». Fra et teoretisk ståsted beskrives vanligvis utbrenthet som en tilstand hvor vi opplever fysisk og følelsesmessig overbelastning og utmattelse.

tre-800x533Man kan utvikle negative holdninger til jobben, og en kan kjenne at en ikke strekker til på arbeidsplassen. Mange kan også bli lett irritert, få hodepine, søvnvansker, anspente muskler, kvalme og lett bli syk. Det er viktig å huske at utbrenthet i seg selv ikke er noen medisinsk diagnose. Å være utbrent har flere likhetstrekk med å være deprimert.

Hvordan kan vi bistå?

Det er fastlegen din som eventuelt kan sykemelde deg. Som psykologer har vi ikke rett til å sykemelde, men ved å komme til oss kan vi sammen finne ut hvordan vi kan løse eventuelle vanskeligheter eller problemer. Som psykologer sitter vi på mye erfaring og kunnskap, og vi gir løpende vurderinger til din fastlege om hva som er best for din helse. Det kan hende at du er så utslitt at du trenger tid til å hvile, til å stoppe opp og kjenne etter hva du har behov for. Å være utbrent kan også rokke ved ditt selvbilde som en effektiv og dyktig person, dette er noe vi i samtaleterapi kan se nærmere på.

Med ordningen Raskere tilbake kan du få et behandlingstilbud før det går for langt og du blir sykemeldt. Dersom du allerede er sykemeldt kan vi hjelpe deg med å finne balansen i ditt liv. Spør din fastlege om en henvisning til oss, eller kom direkte til oss for en samtale.

Online timebestilling for nye pasienter

Se hvor vi har kontorer her.

Hva kan du gjøre selv?

Har du en jobb som krever mye av deg? Kanskje for mye? Jobbkrav er det som krever innsats fra deg som ansatt, blant annet i form av vanskelige forhold til kolleger eller arbeidsgiver, ujevn fordeling av arbeidsoppgaver, uoversiktlig ansvarsfordeling, eller simpelthen stor arbeidsmengde. Det er da lurt å undersøke om det finnes ressurser å spille på. Dette kan for eksempel være gode kolleger, bedriftshelsetjeneste eller en forståelsesfull sjef.

Ofte er det de av oss som kombinerer en utfordrende jobb med et hektisk privatliv som en dag stopper opp. Det er derfor viktig å tenke på helheten – både privatliv og yrkesliv. Er det noe du kan tilrettelegge bedre på hjemmefronten slik at du får mer tid til å slappe litt av? Husk at ikke alle ser hvordan du egentlig har det dersom du ikke sier ifra, dette gjelder først og fremst dine nærmeste. For å høre andres historie om hvordan de opplevde å bli utbrent, følg denne linken: http://livetsomutbrent.blogspot.no/