Søvn er svært viktig for en god helse. De som har opplevd en natt med dårlig søvn, vet hvordan det kan påvirke humør, konsentrasjon og yteevne neste dag.

tre-800x533Søvnbehovet varierer fra person til person. Hvis vi ser på den voksne befolkningen totalt, ligger gjennomsnittet på rundt 7-7,5 timer med søvn. Men, det er viktig at man ikke vurderer egen søvn ut fra hvor mange timer man sover. Kvaliteten på søvnen avhenger blant annet også av mengden dyp søvn. Både dybde og lengde på søvnen reguleres av en rekke faktorer, deriblant søvnbehov, døgnrytme og adferdsfaktorer.

Rundt en tredjedel av befolkningen plages med dårlig søvn i perioder, mens anslagsvis 10-15 % har mer alvorlige og langvarige søvnproblemer. Få diskuterer plagene med legen sin, og desto færre oppsøker legen sin spesifikt på grunn av søvnvanskene.

Den vanligste enkeltårsaken til langvarige søvnproblemer er depresjon, og det er derfor spesielt viktig å utrede med tanke på psykisk helse. Andre årsaker kan være døgnrytmeproblemer, stoffskiftelidelse, hjerte- eller lungesykdom, søvnapne eller smerter.

Grundig utredning av søvnproblemer er sentralt for å kunne rette behandling mot primærårsaken, og tilpasses hver enkelt pasient. Det lar seg ikke alltid gjøre å finne en bestemt årsak til søvnplagene. I slike tilfeller anbefales i hovedsak ikke-medikamentell søvnbehandling, og de fleste responderer svært godt på dette.

Hvordan kan vi bistå?

Vi kan kartlegge behov for videre utredning hos søvnspesialist, tilrettelegge for god søvnhygiene og ta en samtaleterapeutisk tilnærming til vanskene. Siden søvnvansker også ses i sammenheng med lettere psykiske vansker eller psykiske påkjenninger, vil vi også kunne bistå den enkelte med behandling av dette, eksempelvis ved depresjon.

Vi kan tilby psykologtjenester individuelt eller i gruppe, som etter våre rammer skreddersys pasientens behov. Time hos oss fås gjennom henvisning fra din fastlege gjennom ordningen «Raskere tilbake» eller du kan ta kontakt direkte med oss som privatpasient. Ring oss på 22 20 32 22 for spørsmål.

Online timebestilling for nye pasienter

Se hvor vi har kontorer her.

Hva kan du gjøre selv?

Søvnhygiene. Søvnen er blant annet veldig avhengig av faste vaner, som for eksempel det å legge seg til samme tid hver kveld. Ivaretakelse av døgnrytme, samt regulering av aktivitet og stimuli er her sentralt. Hvordan best tilrettelegge for søvn kan en lese på www.sovno.no

Søvndagbok. Brukes gjerne ved utredning av søvn. Registrering flere dager på rad, eksempelvis når en legger seg, når en våkner, antall oppvåkninger ila natten, og sammenlagt timer søvn. Skjema kan finnes på www.sovno.no

Fastlege. Kontakt fastlege for hjelp til riktig utredning og diagnostisering, for rådgivning, å vurdere medisinering, samt for videre henvisning til psykolog, og/eller søvnutredning ved nærmeste kliniske avdeling.

Søvnregistrering. Ved en såkalt polysomnografisk undersøkelse, kartlegges søvn hos den enkelte, helt smertefritt. Ved slik undersøkelse kan flere søvnlidelser diagnostisere, deriblant søvnapne, også kalt snorkesyke.

Lysbehandling. Kan forlenge søvn med opptil 1-2 timer dersom en er plaget med svært tidlig oppvåkning, en hyppig forekommende problemstilling blant eldre mennesker. Kan også være til hjelp for å snu døgnrytmen tilbake, eksempelvis ved såkalt forsinket søvnfasesyndrom eller ved jetlag.

Ressurser