Sorg er en naturlig tilstand som inntreffer etter tapsopplevelser. Sentralt i sorgopplevelsen står erkjennelsen av at man har «mistet» noen enten ved at de fysisk ikke lenger er tilstede eller ved at relasjonen har endret karakter. Typiske «symptomer» på sorg kan være tristhet, nedstemthet og en følelse av meningsløshet.

tre-800x533Mange opplever også at de får problemer med å sove og at de orker mindre og ikke klarer å delta i hverdagen på samme måte som tidligere, både i jobb og privat. På den måten kan sorg minne litt om depresjon. Det er imidlertid viktig å huske på at sorg kan oppleves veldig forskjellig fra person til person og fra kultur til kultur.

I psykologien forståes sorg som en naturlig forekommende livshendelse. Selv om det å være i sorg for de fleste oppleves som vanskelig og smertefull (og for noen til og med uutholdelig), betegnes tilstanden ikke som en psykisk lidelse på lik linje med f.eks. angst eller depresjon.

Hvordan kan vi bistå?

Sorg er altså en naturlig forekommende prosess i et menneskeliv, som i de aller fleste tilfeller går over av seg selv. Vi er som mennesker evolusjonært og kulturelt utrustet for å takle og bearbeide tapsopplevelser uten behov for profesjonell oppfølging. Dette gjelder også for barn. I møte med sorg er det alltid en fare for å «sykeliggjøre» noe normalt. Dette kan noen ganger gjøre vondt verre.

Noen ganger kan imidlertid sorgprosessen ta uforholdsmessig lang tid, stoppe opp eller oppleves som eksepsjonelt vanskelig å stå i. Man snakker da gjerne om «komplisert sorg», «patologisk sorg» eller «tilpasningsforstyrrelse.» Under slike omstendigheter kan det være nyttig å få hjelp til å komme videre eller til å finne måter å være i sorgen på en mer hensiktsmessig måte.

Unicare Psykolog har god erfaring og kunnskap om hvordan man kan komme videre i sorgprosessen. Mange opplever at de selv har de ressursene som trengs for å takle sorgen på egen hånd bare etter noen få konsultasjoner, mens andre har behov for litt lengre oppfølging. Hos oss kan du bestille time direkte som privatpasient eller få en henvisning via fastlegen.

Online timebestilling for nye pasienter

Se hvor vi har kontorer her.

Hva kan du gjøre selv?

Å sørge over noen eller noe tar ofte lang tid. Det er ikke uvanlig at en normal sorgprosess kan strekke seg over flere måneder og noen ganger år. Dette skyldes at den sørgende trenger tid til å akseptere tapsopplevelsen og «romme» sin egen sorg. Det har blitt utviklet en rekke teorier om forskjellige sorgfaser eller «stadier» som den sørgende må gå gjennom. Vår erfaring er at slike generaliserte oppstillinger ikke alltid tar høyde for den personlige og kulturelle konteksten som sorgen oppleves i. Det er imidlertid naturlig å tenke seg at en sorgprosess for de fleste vil bære preg av frustrasjon/sinne og ikke-aksept på den ene siden og å innfinne seg med/akseptere situasjonen på den andre siden. Når disse tilstandene oppstår i prosessen, hvor lenge de varer og i hvilken rekkefølge de oppstår, synes imidlertid å variere fra person til person. Det er viktig å huske på at det ikke fins en riktig måte å sørge på.

Selv om mange synes det kan være nyttig å «snakke ut om sorgen» med venner eller familiemedlemmer er dette på ingen måte riktig for alle. Her vil aspekter som personlighet, kjønn, tidligere erfaringer med sorg og familiekultur spille en sentral rolle. På samme måte er det heller ikke riktig eller nødvendig for alle å «gråte ut.» Som pårørende kan vi risikere å gjøre ting vanskeligere for den sørgende hvis vi forventer at en person skal sørge på den ene eller den andre måten.

En vanlig fallgruve som kan forlenge sorgprosessen eller gjøre at den stopper helt opp, er at den sørgende stiller urimelige krav til seg selv og egen mestring underveis i prosessen. For de aller fleste vil det å sørge føre til at man har mindre energi og overskudd til andre gjøremål. Dette skyldes at hjernen legger beslag på mye av oppmerksomheten og energien vår, for å bearbeide sorgen. Sorgprosessen kan derfor bli unødvendig vanskelig form mange hvis de forventer å f.eks. yte like godt på jobb eller følge opp barn, venner eller familiemedlemmer på samme måte som de ville ha gjort under normale omstendigheter. En kan da stå i fare for ikke å ta sin egen situasjon nok på alvor.

Ressurser

 

Kontakt Unicare Psykolog

Har du spørsmål angående vår psykologtjeneste? Fyll ut skjemaet under, eller se "Kontakt oss" i menyen til høyre.