Angst er en normal reaksjon i truende og farlige situasjoner. Men, når angsten blir overdreven og den oppleves i situasjoner som egentlig er ufarlige kan den får oss til å isolere oss eller unngå bestemte situasjoner.

tre-800x533Angst oppleves ikke bare følelsesmessig i den forstand at vi blir redde. Angst kan også utløse en rekke kroppslige reaksjoner i den ikke viljestyrte delen av nervesystemet. Vi kan oppleve økt puls, hjertebank, svimmelhet, muskelspenninger, eller nummenhet i armer og bein. I mange tilfeller utvikles panikkanfall med hyperventilering og svært ubehagelige fornemmelser om at man skal dø.

Hvordan kan vi bistå?

Vi i Unicare har god erfaring med kognitiv atferdsterapi, og vi ser at mennesker få det bedre etter å ha fulgt et opplegg hos oss. I behandlingssituasjoner vil vi se nærmere på hvordan kroppen reagerer ved angst, slik at situasjoner som oppleves farlige, viser seg å ikke være det. Vårt mål er å hjelpe deg ved å tilby verktøy til å mestre eget liv. For å håndtere angst benyttes ofte medikamenter, men i mange tilfeller vil medikamentene bare gi en kortvarig bedring og enkelte medikamenter kan også gi ulike former for bivirkning. Når det gjelder psykologisk behandling er effekten av dette blitt grundig undersøkt i en rekke studier, og jevnt over viser disse studiene lovende behandlingsresultater.

Å være plaget med angst er ikke uvanlig. Omtrent hver femte person rammes minst en gang i livet av en eller annen form for angst. Noen plages med bekymringsangst og har overdrevne antagelser om hva som kan gå galt i ulike situasjoner. Andre er redde for å bli ydmyket i sosiale sammenhenger eller å bli kritisk vurdert av andre. Mens andre igjen kan ha ekstrem frykt for bestemte situasjoner eller spesifikke ting, slik som trange rom, flyreiser, høyder, insekter eller å stå i kø i butikken. En slik angst kan være så sterk at man lar være å delta i situasjoner men engster seg for. Et fellestrekk for alle disse angstformene er at det etter hvert kan bli svært utfordrende å fungere normalt både i yrkeslivet og privat.

Online timebestilling for nye pasienter

Se hvor vi har kontorer her.

Hva kan du gjøre selv?

Et viktig første steg er å skaffe seg mer informasjon om hva angst er, hva som skjer i kroppen ved angst, og hva som holder angsten ved like. Informasjon og kunnskap om angst kan være til hjelp når du begynner å arbeide med «angst for angsten». Viktig å få med seg er også at angst ikke er farlig og den er ikke noe å skamme seg over. Nedenfor finner du noen nyttige lenker med mer utfyllende informasjon om angst: