Priser for private frem til 31.01.18

 • Individuell enkelttime (45 min): kr 1095,-
 • Individuell dobbelttime (90 min): kr 2190,-
 • Par enkelttime (45 min): kr 1600,-
 • Par dobbelttime (75 min): kr 2200,-
 • Familie enkelttime (45 min) kr 1450,-
 • Familie dobbelttime (90 min): kr 2000,-
 • Student enkelttime (45 min): kr 775,-
 • Student dobbelttime (90 min): kr 1550,-
 • Student par enkelttime (45 min): kr 1075,-
 • Student par dobbelttime (75 min): kr 1550,-
 • Individuell enkelttime psykiater (45 min): kr 1400,-
 • Individuell dobbelttime psykiater (90 min): kr 2800,-

* Avbestillingsgebyr avhengig av time.

 

Nye satser gjeldende fra 01.02.2018

Vi har en fast timesats på kr 1200 for 45 minutters konsultasjoner for individuelle samtaler, par og familier. For dobbeltimer på 90 minutter har vi fast timesats på kr 2200.

Studenter får terapitilbud til reduserte priser med timesats 775 kr for 45 minutters konsultasjoner. Dobbelttimer på 90 minutter har fast timesats på kr 1400.

Timesatser hos vår psykiater (lege som kan skrive ut resepter) er kr 1400 for 45 minutter, og kr 2800 for dobbeltime, 90 minutter.

Avbestilling må være mottatt senest 24 timer før timen. Avbestillinger etter denne fristen faktureres i sin helhet.

 

Utskrift av journal

Reglene om rett til innsyn i pasientjournal finnes i pasientrettighetsloven § 5-1 og journalforskriften § 11. Pasienten har rett til innsyn i journal med bilag, og har krav på kopi ved forespørsel. Når innsynsretten gjøres gjeldende, kan det ved utlevering av kopi eller utskrift av journal kreves betaling, jf. journalforskriften § 12. Betalingen skal ikke overstige det beløp som til enhver tid følger av gjeldende takster. Beløpet er for tiden på 85 kroner.