Unicare Psykolog har følgende priser for private pasienter:

 • Individuell enkelttime psykolog (45 min): kr 1095,-
 • Individuell dobbelttime psykolog (90 min): kr 2190,-
 • Par enkelttime psykolog (45 min): kr 1600,-
 • Par dobbelttime psykolog (75 min): kr 2200,-
 • Familie enkelttime (45 min) kr 1450,-
 • Familie dobbelttime (90 min): kr 2000,-
 • Student enkelttime psykolog (45 min): kr 775,-
 • Student dobbelttime psykolog (90 min): kr 1550,-
 • Student par enkelttime psykolog (45 min): kr 1075,-
 • Student par dobbelttime psykolog (75 min): kr 1550,-
 • Individuell enkelttime psykiater (45 min): kr 1400,-
 • Individuell dobbelttime psykiater (90 min): kr 2800,-

* Avbestillingsgebyr avhengig av time.

Avbestilling må skje senest 24 timer før timen, ellers vil du bli belastet et gebyr.

Utskrift av journal?

Reglene om rett til innsyn i pasientjournal finnes i pasientrettighetsloven § 5-1 og journalforskriften § 11. Pasienten har rett til innsyn i journal med bilag, og har krav på kopi ved forespørsel. Når innsynsretten gjøres gjeldende, kan det ved utlevering av kopi eller utskrift av journal kreves betaling, jf. journalforskriften § 12. Betalingen skal ikke overstige det beløp som til enhver tid følger av gjeldende takster. Beløpet er for tiden på 85 kroner.