Vi har avtaler med Vertikal Helse, IF, Skandia, Falck, SOS International og Sparebank 1.

Det finnes også mange andre forsikringsselskaper som dekker utgifter til psykolog. Har du sjekket om du har privat forsikring eller om din bedrift kan ha dette som et tilbud til de ansatte? Som regel er det ikke egenandeler. Kontakt ditt selskap for mer informasjon.