Klikk her for enkel online timebestilling

 

Du kan også ringe 22 20 32 22 eller sende en e-post til psykolog@unicare.no, så vil vi hjelpe deg så fort vi kan.

Hvordan man går fram for å få behandling hos Unicare Psykolog varierer ut i fra hvilken ordning eller pasientgruppe man tilhører. Vi har nedenfor beskrevet de ulike kategoriene.

Henvise til oss?

Det kan henvises til oss via Norsk Helsenett. Det må da benyttes adressen; unicarepsykolog@edi.nhn.no

Unicare Psykolog har også en elektronisk løsning for innsending av henvisninger. Løsningen gjelder fastleger og alle med henvisningsrett i spesialisthelsetjenesten.

Trykk her for å gå til elektronisk henvisning.

Sender du henvisninger på ordningen NAV Raskere Tilbake, sendes denne til NAV lokalt.

Privatpasienter

Som privatpasient kan du bestille time hos oss ved å ta kontakt med administrasjonen på tlf: 222 03 222 eller e-post: psykolog@unicare.no.

Vi har for privatpasienter ulike timepriser, se oversikt her. For private timer betaler du ikke egenandeler da vi ikke har refusjonsordning med det offentlige for private. Vi gjør oppmerksom på at du belastes timesprisen i sin helhet, og at egenandeler og refusjoner ikke er gjeldende her. For private timer trenger du ingen legehenvisning.

Sykmeldte

Unicare Psykolog samarbeider både med Helse Sør-Øst og NAV i forbindelse med sykemeldte eller arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt.

NAV Raskere Tilbake

På NAV Raskere tilbake kan sykemeldte få behandling for lettere psykiske lidelser eller sammensatte lidelser. Pasienter betaler ingen egenandeler. Målet er å øke jobbnærværet i eksisterende arbeidsforhold. Henvisning skjer ved at fastlegen henviser til den sykemeldtes lokale NAV kontor og ber om behandling hos oss.

Helse Sør-Øst Raskere tilbake

På Helse Sør-Øst Raskere tilbake kan sykemeldte eller de som står i fare for å bli sykemeldt få behandling. Pasientene betaler egenandeler, men får dette refundert etter ervervet frikort. Målet er å øke jobbnærværet i eksisterende arbeidsforhold. Hensvisning skjer ved at fastlegen henviser direkte til Unicare Psykolog.

Helseforsikringer

Har du privat helseforsikring via IF, Skandia, Falck eller Sparebank 1 kan du ha rett til inntil 10 behandlingstimer innenfor ett kalenderår. For å få time må du kontakte ditt forsikringsselskap og be om time hos Unicare Psykolog. Du betaler ingen egenandel for behandlingen.