For alle henvendelser kan du ringe 22 20 32 22 eller sende en e-post til psykolog@unicare.no, så vil vi hjelpe deg så fort vi kan. Hvordan man går fram for å få behandling hos Unicare Psykolog varierer ut i fra hvilken ordning eller pasientgruppe man tilhører. Vi har nedenfor beskrevet de ulike kategoriene:

Privattime hos psykolog

Du kan ringe 22 20 32 22 eller sende en e-post til psykolog@unicare.no, så vil vi hjelpe deg så fort vi kan. Du kan også klikke her for enkel online timebestilling.

Vi har for privatpasienter ulike timepriser, se oversikt her. For private timer betaler du ikke egenandeler da vi ikke har refusjonsordning med det offentlige for private. Vi gjør oppmerksom på at du belastes timesprisen i sin helhet, og at egenandeler og refusjoner ikke er gjeldende her. For private timer trenger du ingen legehenvisning.

Henvise til HSØ Raskere tilbake?

På Helse Sør-Øst Raskere tilbake kan sykemeldte eller de som står i fare for å bli sykemeldt få behandling. Pasientene betaler egenandeler, men får dette refundert etter ervervet frikort. Målet er å øke jobbnærværet i eksisterende arbeidsforhold. Henvisning skjer ved at fastlegen henviser direkte til Unicare Psykolog.

Brevpost:
Unicare Psykolog, Pilestredet 56, 0167 Oslo

Norsk Helsenett:
unicarepsykolog@edi.nhn.no

Vær oppmerksom på at det finnes flere adresser som tilhører Unicare-konsernet. Adressen over er den som tilhører Unicare Psykolog.

Elektronisk henvisning via sikret nettside:
https://henvisning.unicarepsykolog.no

Unicare Psykolog har også en elektronisk løsning for innsending av henvisninger. Løsningen gjelder fastleger og alle med henvisningsrett i spesialisthelsetjenesten. Trykk her for å gå til elektronisk henvisning.

Henvise til NAV Raskere Tilbake?

På NAV Raskere tilbake kan sykemeldte få behandling for lettere psykiske lidelser eller sammensatte lidelser. Pasienter betaler ingen egenandeler. Målet er å øke jobbnærværet i eksisterende arbeidsforhold. Henvisning skjer ved at fastlegen henviser til den sykemeldtes lokale NAV kontor og ber om behandling hos oss.

Helseforsikringer

Har du privat helseforsikring via IF, Skandia, Falck eller Sparebank 1 kan du ha rett til inntil 10 behandlingstimer innenfor ett kalenderår. For å få time må du kontakte ditt forsikringsselskap og be om time hos Unicare Psykolog. Du betaler ingen egenandel for behandlingen.