Informasjon om ordningen Raskere tilbake psykisk helsetilbud HSØ og NAV

Det er besluttet av helsemyndighetene at ordningen Raskere tilbake psykisk helsetilbud legges ned. Vi i Unicare Psykolog har hatt gleden av å bidra med økt arbeidsnærvær og å senke sykefravær siden 2007, gjennom ulike rammeavtaler. Vi takker for et meningsfylt samarbeid med pasienter, fastleger, NAV, arbeidsgivere og andre aktuelle parter i dette arbeidet.

Behandlingsordningen er per i dag under aktiv avvikling, og dette får konsekvenser i for den ordinære driften hos oss. I avviklingen av denne behandlingsordningen forsøker vi etter beste evne å tilby så mange pasienter som mulig et behandlingsforløp så lenge ordningen eksisterer. Per 1.januar 2018 mottar vi ikke lenger nye henvisninger på denne ordningen. Og kontorene i Fredrikstad, Kristiansand, Lillehammer og Hamar kommer til å legges ned i løpet av vinteren 2018.

For mer informasjon om alternative behandlingstilbud for denne pasientgruppen henviser vi til kontakt med Helse Sør Øst eller NAV. Unicare Psykolog inngår ikke nye rammeavtaler på oppdrag fra helsemyndighetene i 2018.

Unicare Psykolog Oslo vil fra 2018 være operativ med tilbud til privatpersoner, arbeidsgivere/bedrifter, bedriftshelsetjenester, forsikringsavtaler og andre oppdrag av psykologfaglig art.