På besøk hos Helseministeren

Onsdag denne uken var Unicare Fram på besøk hos helseministeren, sammen med blant annet Norges Parkinsonforbund. ParkinsonNet var tema, og om dette kan være en god modell for bedre behandling og oppfølging av pasienter med kronisk sykdom i norsk helsetjeneste.

Fram var invitert til å møte helseministeren og hans statssekretærer, sammen med blant annet Norges Parkinsonforbund, en rekke nevrologer fra de største sykehusene våre og brukerrepresentanter. Fysioterapeutene Annette Vistven og Per Ola Wold-Olsen tok turen sammen med direktør Hilde Wangen.

ParkinsonNet er en modell utviklet i Nederland med professor Bastian Bloem i førersetet. Modellen vil gjennom en tverrfaglig tilnærming gi mulighet til å skreddersy behandlingen til den enkeltes behov og livssituasjon. Professor Bloem var selv invitert til møtet for å presentere modellen og deres erfaringer med å skape et bedre tilbud til personer med Parkinsons sykdom i Nederland. Målet med møtet var å se på muligheter for å skape en bedre helsetjeneste for pasienter med kroniske lidelser i Norge, øke kompetansen og utjevne variasjon. Annette og Per Ola holdt et innlegg om Fram sine erfaringer med rehabilitering av personer med Parkinsons sykdom og om utviklingen av tilbudet på Fram til denne målgruppen. De fortalte også om sitt oppdrag fra Norges Parkinsonforbund om å lage et nettverk av fysioterapeuter med kompetanse innenfor Parkinsons sykdom. Nettverket er bygget på nettopp ParkinsonNet-modellen, og målet med nettverket er å heve faglig kompetanse og gjøre disse terapeutene tilgjengelige for personer med Parkinson.

Fram bidro også med innspill om egne erfaringer og egen praksis i den videre drøftingen av modellen, og hvilke muligheter den kan åpne for i norsk helsevesen.

Det blir nå spennende å se om helseministeren ble overbevist av hva han hørte, og om han velger å bruke noen av helsekronene på denne modellen, som vil øke kvaliteten betydelig på helsetjenestene til kronikerne.

På bildet: fra venstre fysioterapeut Per Ola Wold-Olsen, professor Bastian Bloem, fysioterapeut Annette Vistven og statssekretær Anne Grethe Erlandsen

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

134