Unicare

Unicare er et av Norges største private helseforetak. Vi leverer tjenester innen bedriftshelse, psykisk helse, hjemmetjenester, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), fysikalsk medisin og rehabilitering. Vi tilbyr boliger for personer med sammensatte behov og for unge dekket av barnevernsloven, og vi drifter seks sykehjem i Oslo. Vi drifter også ti vårdcentraler i Sverige. De fleste tjenestene våre leverer vi på oppdrag fra stat, kommuner, fylker og bedrifter.

10Unicare ble starter i 2008, og er eid av ledelsen sammen med eksterne investorer. Vi er langsiktige og ønsker å bygge opp et solid helseforetak som kan bistå med å produsere helsetjenester på en effektiv og ressursvennlig måte. Vi startet med bedriftshelse, men selskapet har vokst raskt. I dag er vi 2500 ansatte, og tilbyr de fleste kategorier av helsetjenester.

Una Aas og Tom Tidemann startet selskapet i 2008, og er fortsatt aktive i selskapet som henholdsvis styremedlem og arbeidende styreformann i konsernet. Tom Tidemann satt som konsernsjef fra 2008 til 2016, og ga i 2017 stafettpinnen videre til Johan Swärd. Konsernet har tjent penger på driften hvert eneste år siden oppstarten og har god likviditet. Alle de operative enhetene i Unicare er heleide datterselskaper av Unicare Holding as; Unicare Helse as, Unicare Psykolog as, Unicare Friskvernklinikken as, Unicare Fram as, Unicare Hokksund as, Unicare Omsorg as, Unicare Hjemmetjenester as, Unicare BAB as, Unicare Små Enheter as og Unicare Sverige as. Vi har lokasjoner på 38 steder i Norge og 10 steder i Sverige, med hovedkontor på Bislett i Oslo.

Ønsker du å lese mer om hva vi tilbyr? Se den enkelte tjenesten:

Unicare er et framoverlent selskap, som bidrar til videreutviklingen i helse-Norge. Vi har faglig tyngde i tjenestene vi yter, og setter pasienter, brukere og beboere i fokus. For å klare det satser vi på våre ansatte, de er vår aller viktigste ressurs. Hos oss er du i trygge hender, enten du er beboer på et av våre sykehjem eller kommer innom på et av våre treningssenter en gang i blant.

Framover skal vi blant annet satse videre på helsetekniske forbedringer. Som eksempel har vi ved Unicare Fram, rehabiliteringssenteret vårt i Rykkinn, nylig gått til innkjøp av både LiteGait vektavlastningssystem og Saeboflex håndtreningssystem. Dette er hjelpemidler av stor betydning for brukere rammet av hjerneslag, som samtidig gir viktig avlastning for våre ansatte.

Fram11Vi skal også fortsette satsningen på kvalitetsutvikling og kompetanseheving blant alle våre ansatte, og vi skal fortsette satsningen på forskning og utvikling – til det beste for helse-Norge. For eksempel er Unicare Psykolog i et spennende samarbeid med Universitetet i Oslo vedrørende depresjon, og Unicare Hokksund, vårt rehabiliteringssenter i Hokksund, arbeider tett med Norges Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og St. Olavs Hospital i Trondheim. Vi tror på samarbeid for å ta de store stegene videre.

Vår fremste målsetting er solid kvalitet for sluttbrukeren, høy faglig standard og god kundeservice. Omtanken for enkeltmennesket gjør Unicare til et godt valg.

 

Kontakt Unicare

Har du spørsmål om tjenestene våre? Ikke nøl med å ta kontakt, vi hjelper deg gjerne.