Seks måneder gamle Kuzco sprer glede på Hovseterhjemmet, og sørget for oppslag i VG.

Les hele saken i VG her.

Foto: VG