Jeløy Kurbad blir en del av Unicare

Unicare Holding as og Daniel Joensen, eier av Jeløy Kurbad, ble i går enige om at Unicare Holding as overtar alle aksjene i Jeløy Kurbad fra den 15. mars i år. Fra denne datoen skifter Jeløy Kurbad navn til Unicare Jeløy as og blir en del av Unicare-konsernet.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått med Jeløy Kurbad i Unicare-konsernet. Rehabiliteringssenteret vil styrke vår kompetanse og vårt tilbud til pasientene og passe godt sammen med vår øvrige virksomhet. Det første møtet med alle ledere og medarbeidere var meget hyggelig og bekrefter min tro på at dette blir et godt samarbeid, uttaler konsernsjef i Unicare, Johan Swärd.

Jeløy Kurbad er en del av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, og har avtale gjeldende for totalt 64 sengeplasser og 8 dagplasser. Kurbadet ligger på den søndre delen av Jeløya ved Moss og tilbyr gjennom avtalen med Helse Sør-Øst rehabilitering for pasienter med revmatiske sykdommer, pasienter med behov for rehabilitering etter hjerneslag, pasienter med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, pasienter med kreftsykdom og pasienter med lokaliserte smertetilstander, utbredt myalgi eller fibromyalgi. Jeløy Kurbad har også dagtilbud for pasientgruppene med revmatiske sykdommer, nevrologiske sykdommer og lokalisert smertetilstander, og tilbyr i tillegg rehabilitering for privat betalende. Med visjonen «Å tilby kunnskapsbasert, helhetlig rehabilitering av høy kvalitet» blir Jeløy Kurbad en viktig del av Unicare.

– Ansatte er positive til Unicare som ny eier og ser muligheter i samarbeidet men de andre virksomhetene i Unicare-konsernet. Vi har tro på at det ligger mye positivt i tiden som ligger foran oss, sier Daniel Joensen, tidligere eier av Jeløy Kurbad.

Jeløy

Gjennom høy faglig kompetanse, kontinuerlig videreutvikling og evaluering av rehabiliteringstilbudene ønsker Jeløy Kurbad å bedre pasientens hverdag og livskvalitet med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning.

– Vi gleder oss til et godt samarbeid, og til å ytterligere styrke vår kompetanse og vårt tilbud innen rehabilitering, konkluderer Swärd.

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

141