På Unicare Hokksund sin eiendom er det kun tillatt å røyke på anvist plass. Vi henstiller til alle våre pasienter å oppholde seg kort tid på røykeplassen, røyking har stor innvirkning på helse og røykereduksjon inngår derfor som en viktig del av rehabiliteringen.

Alle som røyker vil få tilbud om hjelp til å starte prosess med røykeslutt, dette innbefatter undervisning og samtaler under oppholdet.

Alle må gjøre sine valg og må derfor selv avgjøre hvor mye de røyker når de er innlagt her ved Unicare Hokksund.

Vi oppfordrer røykerne til sammen å hjelpe hverandre til å «røyke kort», og heller være sosiale (og røykfrie) med hverandre andre steder på huset, ute- eller innendørs.

Utenfor gjerdet har vi også naboer, så vennligst ta hensyn til dem når dere oppholder dere her.

Det skal ikke være stoler eller annet møblement på røykeplassen, da den kun er ment for korte opphold.

Lykke til med oppholdet, bruk det til beste for din helse!