Alle pasienter betaler en egenandel som er fastsatt av Stortinget. Pr. 1.jan. 2017 er egenandelen kr. 138,-/døgn. Egenandel betales opp til egenandelstak kr. 1990,-.

Egenandelen betales kontant i sin helhet innen første tirsdag etter ankomst, egen betalingsterminal.

Ingen egenandel ved fremvisning av Frikort 2.

Manglende betaling kan føre til avbrudd i rehabiliteringen.