Alle pasienter betaler en egenandel som er fastsatt av Stortinget. Pr. 1.jan. 2018 er egenandelen kr. 140,-/døgn. Egenandel betales opp til egenandelstak kr. 2025,-.

Egenandelen betales kontant i sin helhet under oppholdet, vi har betalingsterminal.

Ingen egenandel ved fremvisning av Frikort 2.

Manglende betaling kan føre til avbrudd i rehabiliteringen.