Rehabiliteringsbransjen og helseregionene har et ønske om å levere et best mulig produkt til sine pasienter/deltakere. For å lykkes med dette, trenger alle rehabiliteringsinstitusjonene, også vi på Hokksund, at hver enkelt pasient/deltaker fyller ut  evalueringsskjema.

Skjemaet er anonymisert, og blir lagt i en database for Unicare Hokksund og sammenlignes med tilsvarende institusjoner i landet. Samlet blir dette et godt verktøy både for Hokksund, Helse Sør-Øst og nasjonalt. Vi takker hjerteligst for at du hjelper oss i dette arbeidet.

Klikk linken nedenfor for å komme til oppstartssiden for brukerevalueringen. Du kan benytte denne linken hvis du har fått utlevert/tilsendt en påloggingskode («respondentnøkkel»).

Brukerevaluering