Leder: Marianne Nyland (Personskadeforbundet Buskerud)
Nestleder: Johan Graner Haugse  (lokalt oppnevnt)
Solfrid Andresen (LHL Øvre Eiker)
Tordis Rustand (Ryggforeningen Drammen og omegn)
Bjørg Andreassen (lokalt oppnevnt)

Brukerutvalgets oppgaver er:

  • fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
  • bidra med innspill til forbedrings- og omstillingsprosesser, og i øvrige saker som angår tjenestetilbudet
  • bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser
  • arbeide for god kontakt mellom det regionale brukerutvalget og Unicare Hokksund