Unicare Hokksund (tidligere Hokksund Rehabiliteringssenter) er en spesialinstitusjon for rehabilitering, beliggende i Hokksund. Målet med et opphold her er reduserte plager, bedret funksjonsnivå og forebygging av tilbakefall. Fra oppstarten i 1933 og fram til i dag har Unicare Hokksund blitt et av de største rehabiliteringssentrene i Norge. Vi behandler årlig rundt 1100 pasienter, og er en del av spesialisthelsetjenesten.

Unicare Hokksund har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.

Ulike pasientgrupper får tilbud hos oss. Et rehabiliteringsopphold ved Unicare Hokksund kan forebygge utviklingen av plager, redusere sykdomsrisikoen og gi bedre livskvalitet (konservativ rehabilitering).

Vi gir også tilbud om rehabilitering etter operasjon (postoperativ rehabilitering) for pasienter som kommer direkte fra sykehus, eller har vært hjemme en kort periode.

Hos oss kombineres egentrening med målrettet behandling.

Vi holder til i Hokksund, sentralt i Buskerud, midtveis mellom Drammen og Kongsberg. Vi har en moderne og romslig fysikalsk avdeling, treningsbasseng (34 grader), treningsrom med moderne utstyr tilrettelagt for variert trening, og omgivelser som byr på gode turopplevelser.

Historie

Unicare Hokksund har vært gjenstand for utvidelser helt siden starten. Med ca 100 ansatte er institusjonen en betydelig arbeidsplass i Hokksund, med stor betydning for sysselsettingen i lokalmiljøet.

I 1933 startet Lina og Rasmus Jordahl et fysikalsk institutt i en leid verandastue i en villa i Hokksund. Året etter leide de et hus på Loesmoen. Til dette huset hørte et bryggerhus som ble innredet til behandlingsavdeling. Siden huset var relativt rommelig, og noen pasienter kom langveis fra, bodde enkelte pasienter på stedet under behandlingsoppholdet.

Det var tilreisende dagpasienter fra omkringliggende distrikter som i starten utgjorde pasientgrunnlaget. «Bryggerhuset» ble derfor etter hvert utvidet for å gi bedre plass til behandling. Behovet for ytterligere utvidelse meldte seg snart. På grunn av 2. verdenskrig var det svært beskjedent hva en kunne få til. Etter krigen ble det foretatt en vesentlig ombygning av såvel hovedhus samtidig som en sidebygning kom til. «Kurbadet» hadde nå en kapasitet på vel 40 senger.

Ny utvidelse av bygningene ble foretatt i 1973. Dette medførte en økning i sengeantallet til 89. I 1983 ble neste utbygging ferdigstilt med værelses- og salongfløy.

I 1988 ble nye og moderne behandlingslokaler og basseng tatt i bruk.

Høsten og vinteren 2000/2001 ble en ny værelsesfløy innviet, samtidig som eksisterende værelser ble pusset opp. Samtlige værelser er nå oppgradert.

Hokksund Rehabiliteringssenter ble en del av Unicare i 2016, og skiftet da navn til Unicare Hokksund. Sammen skal vi satse videre for et enda bedre tilbud til våre brukere og pasienter.

 

Kontakt Unicare Hokksund